ورود کاربران

 01
 02
 03

 

درخواست بازدید مناطق چهارگانه محیط زیست سمنان

کلیه متقاضیانی که تمایل به بازدید از مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست استان سمنان را دارند، لازم است بدواً نسبت به تکمیل دقیق نمونه فرم درخواست بازدید مناطق اقدام و فرم تکمیل شده را از طریق دورنگار به شماره 3373801 - 3373811-0231 به این اداره کل ارسال دارند. بدیهی است به درخواستهای فاقد فرم و یا درخواستهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت آن نیز به عهده متقاضی محترم می باشد.

ضمناً یادآوری می گردد متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصوبه جدید هیات محترم وزیران، می توانند به آدرس:" مصوبه " مراجعه نمایند.

جهت دریافت فرم درخواست بازدید از مناطق چهارگانه استان سمنان بر روی این لینک کلیک نمایید

  

ضمنا جهت پیگیری در سطح اداره کل آقای کرکه آبادی  به شماره تماس 6- 02313373803 داخلی 125 آماده پاسخگویی  می باشد. همچنین شماره پیگیری شهرستان ها به شرح ذیل می باشد

شاهرود: 2222047 -0273

گرمسار : 4220968 -0232

دامغان : 5225302 -0232

مهدی شهر : 3624090 - 0232

میامی : 6224250 - 0274

آرادان : 4542270 - 0232

پارک ملی کویر : 4236660 - 0232

پارک ملی توران : 7223752 - 0274